Bygget av nya duschar

Under de senaste två veckorna har bygget av de nya duscharna påbörjats. Tre duschar jämte diskrummet ökar kapaciteten för våra gäster. De gamla duscharna görs om till toaletter utmed A-Bryggan. Arbetet flyter på och beräknas vara klart till säsongsöppningen. Stort tack till alla berörda!