Från och med vecka 25 behöver klubben hjälp med att tillsätta hamnjouren....