Det är viktigt att varje familjemedlem har en egen mailadress för att vi ska kunna lägga upp personliga sidor och att information skall komma ut till samtliga medlemmar.